Per 1 maart 2015 mochten wij mr. Raymond Borger verwelkomen, gespecialiseerd in Bouwrecht, Huurrecht,  Zakelijke rechten, Erfrecht en Algemeen Verbintenissenrecht. Het verheugt ons dat wij met de toetreding van Raymond een aantal nieuwe specialismen aan ons kantoor kunnen toevoegen! Hij volgde de specialisatie-opleiding Bouwrecht van de VBR-A. Naast het bouwrecht houdt hij zich steeds meer bezig met huurrecht, burenrecht, zakelijke rechten (zoals erfdienstbaarheden en mandeligheid) en de koop van onroerend goed (denk aan verborgen gebreken).

Meer weten? Neem contact op met Raymond Borger:

raymond2