OHIM design

Velen van u zullen uw bedrijfslogo als (beeld)merk hebben beschermd. Maar wist u dat het heel interessant is om uw logo als Europees model te beschermen? Modelregistratie is niet alleen mogelijk voor het uiterlijk van op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigde voorwerpen, maar ook voor logo’s.

De vereisten zijn dat deponering verplicht is om bescherming te krijgen. De eerste deposant krijgt het alleenrecht. Het depot moet verder nieuw zijn ten tijde van het depot – of binnen 12 maanden worden ingediend. De kosten zijn vrij gering waarbij u echter wel bescherming voor alle 28 EU landen verkrijgt. Een voordeel is tevens dat het model niet vervalt wanneer het een tijdje niet wordt gebruikt. Een ander belangrijk voordeel is dat de modelrechthebbende kan optreden tegen gebruik van een identiek teken dan wel een teken dat dezelfde algemene indruk wekt, voor soortgelijk en niet-soortgelijke waren, waarbij – anders dan bij een merk –  het niet noodzakelijk is om afbreuk aan functie, verwarringsgevaar of reputatie aan te tonen!

Een modeldepot is helemaal interessant indien verschillende varianties van een logo worden gebruikt, bijvoorbeeld verschillende kleuren of verschillende opmaak. Dan kunnen al deze variaties van het logo in één enkel meervoudig modeldepot worden opgenomen.
Meer weten: neem contact op met Annelies ten Hove: