Brexit

Dat Brexit veel meer consequenties heeft dan een ieder dacht (en met name dan de “Leave voters”!) is inmiddels wel duidelijk geworden.

Commerciële contracten met name op het gebied van distributie en agentuur zullen moeten worden heronderhandeld, privacy- en consumentenbescherming zal er in Engeland anders uit gaan zien dan in (de rest van) de EU, IE-rechten zoals merken en modellen zullen in het Verenigd Koninkrijk op nationaal niveau moeten worden geregistreerd etc.. Op alle voornoemde rechtsgebieden is immers Europese wetgeving van toepassing.  Indien u bijvoorbeeld over een Europees merk of model beschikt, komt Brexit er op neer dat de bescherming van een merk of model n Groot-Brittannië met een Europees merk of model vanaf het moment van uittreden ophoudt.  De algemene verwachting is dat er overgangsregelingen van kracht worden en dat er nieuwe nationale Britse regelingen worden getroffen. Het is nog onbekend welke deze zijn en wat de financiële consequenties daarvan zijn.

Meer weten? Neem contact op met Annelies ten Hove,