Distributie in Nederland: direct mailing van Dimensione gericht aan groot aantal Nederlandse bedrijven en bestellingen op website kunnen in Nederland geleverd worden. Hieraan afgemeten kan in de omstandigheden van het onderhavige geval worden vastgesteld dat de distributie in Nederland plaatsvindt.

Bij dit oordeel neemt het hof in aanmerking dat Dimensione haar direct mailing aan een groot aantal bedrijven in Nederland heeft toegezonden, dat in de mailing expliciet wordt vergeleken met Nederlandse prijzen (“up to 50% cheaper than in Nederland”, letterlijk citaat), dat bij bestellingen op de website Nederland kan worden aangevinkt als land van levering, dat de koper- optioneel- de meubels zelf kan ophalen in Italië of deze in Nederland kan laten bezorgen door een van de door Dimensione genoemde transporteurs, dat Dimensione dan verder voor de koper het contact met de transporteur onderhoudt en zorg draagt voor de uiteindelijke aflevering in Nederland. Het oordeel van de rechtbank dat Dimensione in strijd heeft gehandeld met de Auteurswet is daarom juist.

Merkinbreuk – geen beschrijvend gebruik van merken Le Corbusier en Rietveld.  Dimensione gebruikt de namen van deze bekende meubelontwerpers onmiskenbaar om het publiek duidelijk te maken dat de door haar aangeboden meubelmodellen gelijk zijn aan de (gekopieerde) meubelontwerpen van Le Corbusier en Rietveld. Zij gebruikt deze namen, die gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de door Cassina c.s. ingeroepen merken, voor dezelfde waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven, en wel op zodanige wijze dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek omdat het publiek denkt dat het originele modellen betreft. Dimensione handelt aldus in strijd met art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Reclamerecht – Misleidende reclame omtrent namaak en geoorloofdheid.  Door haar producten als ‘Bauhaus classics’ aan te prijzen en daarbij de namen van Le Corbusier en Rietveld te noemen wekt Dimensione de suggestie dat het de originele meubelmodellen betreft. De rechtbank heeft dit handelen terecht als onrechtmatig jegens Cassina c.s. aangemerkt.

Zie: http://www.boek9.nl/items/iept20130910-hof-amsterdam-dimensione-v-cassina