Handelsrecht

Het handelsrecht heeft betrekking op alles wat de onderneming aangaat binnen het  civiele recht, waaronder commerciële contracten zoals distributie-, agentuur en franchiseovereenkomsten, geschillen tussen vennootschappen, aanneming, verzekeringen en incasso’s, aansprakelijkheid.

  • Koop/verkoop, waaronder internationale transacties
  • Agentuur overeenkomst
  • Distributie overeenkomst
  • Franchise overeenkomst
  • Zekerheidsovereenkomsten : borgstelling, pand, hypotheek
  • Samenwerkingsovereenkomsten tussen ondernemingen
  • Aannemingsovereenkomsten