Intellectuele Eigendom

Wilt u een monopolie op de productie en verkoop van een nieuw product?  Wilt u dus voorkomen  dat uw concurrenten profiteren van ontwerpen en uitvindingen waarin u hebt geïnvesteerd?  Er bestaan verschillende beschermingsmethoden: auteursrecht, handelsnaam, octrooi, merk, tekening of model en/of domeinnaam.

Advies

 • advies over intellectuele eigendom (IE) in uw bedrijf, mogelijkheden en risico’s
 • punctuele adviezen over bescherming van innovatie en creaties, reclame, R&D strategieën, contracten, e-commerce projecten
 • beoordeling van inbreuken
 • audit inzake privacy en gegevensverwerking

Contracten

 • standaardcontracten (standaard licentieovereenkomst, zelfstandige samenwerkingsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst)
 • standaardclausules (privacy disclaimer, clausule inzake intellectuele eigendomsrechten)
 • opstellen contracten op maat
 • contracten inzake software: SLA overeenkomst, onderhoudscontract, softwarelicentie
 • onderhandelen van contracten
 • evalueren contractuele wanprestaties

Bijstand bij  problemen en/of procedures

 • bemiddeling – optreden
 • specifieke procedures: beslag inzake namaak, stakingsprocedures, inbreukprocedures, domeinnaamgeschillen, procedures inzake software
 • algemene gerechtelijke procedures: voorlopige maatregelen, kort geding, bodemprocedures
 • strafrechtelijke procedures: informaticacriminaliteit, hacking, namaak, piraterij, enz.