Mededingingsrecht

Bedrijven overtreden de Mededingingswet  door bijvoorbeeld kartelafspraken te maken of hun economische machtspositie te misbruiken. Maar ook een ander bedrijf overnemen of daarmee fuseren zonder toestemming van de ACM is niet toegestaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven die op de vrije markt met elkaar concurreren de Mededingingswet niet overtreden. Houden bedrijven zich niet aan de Mededingingswet, dan kan de ACM een sanctie opleggen.

De ACM bestaat sinds 1 april 2013. De ACM is ontstaan uit de samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit.