Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht heeft betrekking op alles wat de onderneming aangaat binnen het  civiele recht zoals:

  • Advisering bij oprichting van vennootschap
  • Aandeelhoudersovereenkomsten, statuten
  • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
  • Zeggenschapskwesties binnen ondernemingen