Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht heeft betrekking op alles wat de onderneming aangaat binnen het  civiele recht zoals:

 • Advisering bij oprichting van vennootschap, advisering omtrent statuten
 • Opstelling Aandeelhoudersovereenkomsten,
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Zeggenschapskwesties binnen ondernemingen
 • Opstellen VOF-contract, maatschapscontract
 • Oprichten of beëindigen joint venture
 • Beëindiging VOF, maatschap, CV
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 •  Besluitvorming en vertegenwoordiging
 •  Belangenvermenging en tegenstrijdig belang
 •  Bestuurdersaansprakelijkheid