De wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen (een deel van) de kosten vergoed krijgen. De Raad voor de Rechtsbijstand regelt dit. De vergoedingen en het maximaal aantal uren dat per zaak wordt vergoed, is de laatste jaren evenwel drastisch verlaagd. De kranten en het nieuws staan bol van stakende advocaten die zich tegen deze doorgeslagen plannen van het kabinet verzetten. De regering toont zich voorlopig niet bereid om gehoor te geven aan de morele oproep van de advocatuur om het recht op een advocaat – als grondrecht verankerd! – te blijven waarborgen. Dit maakt het steeds minder interessant voor advocaten om toevoegingszaken te doen. Wij blijven onze cliënten evenwel op toevoeging bijstaan, als daar een recht op bestaat. Laten wij hopen dat ook de regering gaat inzien dat uw recht op een advocaat een grondrecht is!