Op 11 december 2018 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” aangenomen. De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met deze Wet, die zal gelden vanaf 1 januari 2020. Wat dit betekent wordt hieronder op een rijtje gezet.

De hoofdregel is momenteel dat partneralimentatie kan worden vastgesteld voor de duur van maximaal 12 jaren, tenzij het huwelijk kinderloos is gebleven en niet langer heeft geduurd dan 5 jaren. In dat laatste geval kan partneralimentatie worden vastgesteld voor de duur van het huwelijk. Deze regels gaan veranderen.

Per 1 januari 2019 kan partneralimentatie worden vastgesteld voor de duur die gelijk is aan de helft van het huwelijk tot een maximum van 5 jaren. Voorbeeld: U bent 10 jaar of langer gehuwd geweest. U heeft recht op betaling van partneralimentatie gedurende maximaal 5 jaren. U bent 6 jaar gehuwd geweest? In dat geval heeft u recht op betaling van partneralimentatie van maximaal 3 jaren.

Op deze nieuwe hoofdregel gaan wel drie belangrijke uitzonderingen bestaan, welke hieronder worden beschreven.

Uitzondering 1: Kinderen geboren uit het huwelijk. Wanneer u en uw ex partner samen kinderen hebt die jonger zijn dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt. Voorbeeld: U bent 6 jaar gehuwd en heeft drie kinderen van 12, 8 en 6 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. In dit voorbeeld is de alimentatieduur dan 6 jaar (en niet 3 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 2: Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Voorbeeld: U bent 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 58 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde 67 jaar is. De totale alimentatieduur is dan 9 jaar (en niet 5 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 3: Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Voorbeeld: U bent 20 jaar gehuwd en de alimentatiegerechtigde is 51 jaar oud, dan eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie na 10 jaar (en niet na 5 jaar volgens de hoofdregel).

Wilt u meer weten of de regels op uw zaak van toepassing zijn of worden? Neem dan contact op met mr. Andy Holmes via